Trendleri Okumak

Yayıncı: ALL Decor

Sayfa No: 194

Yayın Tarihi: 01.09.2013İç mekanlarda kişisel dışavurumun yönlendirici olduğu bir dönemdeyiz. Artık yaşadığımız yerlerde bize aidiyet hissi veren, anılarımızda yerleri olan, o mekanı bize ait hissettiren unsurların peşinden koşuyoruz. Yeni olanın tüketimi yerine, "ready-made" anlayışını, yani var olan objelere yeni fonksiyonlarla yeni hayatlar vermeyi tercih ediyoruz. Geçmişte bir mobilyaya dokunduğunuzda sizde nasıl bir his yaratacağını çok az kişi deneyimler ve önemserdi. Kişisel deneyimlerin bu denli önem kazandığı çağımızda fonksiyonellik artık tek başına yeterli değil. Günümüzde insanlar bir mekanı ev atmosferine büründürebilmek için kişisel beklentilerini tüm duyu organlarıyla tecrübe etmek istiyorlar.