“Postürülebilir” – Cem Sorguç / Istanbul Art News / Mayıs 2015Başlangıcına dair rivayetler muhtelif. Modernizmin görünür, hissedilir, bugün daha dolaysız ilişki kurabildiğimiz hali 19. yy sonlarına mesnetlense de hızını 20. yy başında alıyor. Müzik başlasın: AlbanBerg, Arnold Schönberg, Bela Bartok, Dmitri Shostakovich benzeri uzayıp gidebilecek modern besteciler, kompozitörler listesi dahilinde yapılan yüzyıl başı çalışmaları ile Fransa nıenşeili Musique Concrete’iu yeni dünya tasavvuru modern dünya ile at başı gidegeldi. Modernizm’in, dönem müziğinin alanına dair yorumları, birbiri arasındaki sıçramaları, okuma paralellikleri yüzyıldır iki mecranın birbirini tamamlayan parçalar. Geleneğin normalleştirici etkisine karşı modernlik lehine açılmış cephelerden biri. Çapı değiştirmek gayesi ile pergelin bir ayağını modernizmden kaldırmadan diğer ayağı müzik dahilinde şöyle bir savurarak 1950’lere denk gelsek önümüze, menşei bu kez tam da modernizmde bulunabilecek bir başka müzik türü çıkıyor: “Rockabilly” öncülü 1950’ler rock’n roll’u. 1960’lardan itibaren ise rock. Modern dünyanın bir tasviri olarak endüstrileşmenin şehirleri, mekanları ve toplumsal yapıyı değiştirmesinin tezahürünü, yüzyıl başı modern kompozitörlerden daha net, daha direkt ‘rock müzik’te görüyoruz. İngiltere ile palazlanmış sanayileşme ve neticelerini aynı cümle içerisinde geçilince rock müziğin 60’lardan itibaren ana kolu olan bu topraklar daha anlaşılır oluyor…