Kriz Yönetimi ve Mimarlık
Cem Sorguç’un, mimarlıkta kriz yönetimi üzerine düşünceleri, Yapı Dergisi Eylül 2018 sayısında yayınlandı.