Mimarlık Tasarım KuramİTÜ Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı “Mimarlık Tasarım Kuram” dersi kapsamındaki panellerin ikinci ayağı Cem Sorguç’un da katılımı ile 29 Nisan Pazartesi günü Saat: 9:30 – 12:30 arasında Taşkışla’da gerçekleşti. Panelde Cem Sorguç’un yanı sıra, Bülent Tanju ve Ayşe Şentürer de yer aldı.