Özel Alman Lisesi Ek Yapılarını CM Mimarlık Tasarlıyor…Otto Kapp von Gülstein tarafından tasarlanarak 1897 yılında faaliyete geçirilen Alman Lisesi’nin ihtiyaç ve kapasitesinin artması nedeniyle yeniden ele alındığı Özel Alman Lisesi Ek Yapıları Davetli Mimari Proje Yarışması sonuçlandı. Jüri üyeliğini Hüseyin Kahvecioğlu, M. Cem Altun, Oğuz Cem Çelik, Sait Ali Köknar ve Yegan Kahya’nın yaptığı yarışmada birinci olan CM Mimarlık projesinin uygulama çalışmaları yakında başlayacak.

Projenin CM Mimarlık imzalı tasarımında, ek yapıların, Galata’nın geçmişe dönük yapısal katmanlaşma ve kentsel üreme neticesi oluşmuş morfolojisinin bu zamana dair bir parçası olması hedeflenerek, okul binasına referanslı, kendi içerisinde rasyonel ama çevre yapılaşmanın irrasyonel strüktürüyle de farklılaşmayan bir tavırla hareket edildi. Komşu yapılarla çekmeye dayalı olarak oluşan mesafenin kentsel kuyuya dönüşmemesine, yapıların gün ışığıyla ilişkisine hassasiyetle yaklaşılarak, yapılaşma bitişik nizam ilişkide kurgulandı.

Ek yapıların lise yerleşkesinin yanı sıra, kentsel dokuya yapılan bir müdahale olmasına dikkat çeken jüri üyeleri, projenin, hem tarihsel süreç içerisinde eklemlenerek, aşamalı olarak oluşmuş lise binasına, hem de korunması gereken diğer yapılara oldukça duyarlı bir yaklaşım sergilediğini belirtti. Kendi özgün yapısal kararlarıyla oluşturulan yeni kütlelerin boyutsal olarak mevcut yapılarla ilişki kurması, ancak koruma kararları açısından da gerekli mesafeleri bırakmış olması da projenin vurgu yapılan özelliklerinden bir tanesi…

CM Mimarlık tasarımı ek yapıları, yapının tarihsel süreçteki gelişimine günümüzde eklenecek son halka olarak tanımlayan jüri üyeleri, yeni eklerin tamamen yer altında konumlanarak görünmez olması yerine, kontrollü bir şekilde yer üstünde kendilerini ifade etmeleri ve kentsel dokuyla ilişkiye girmeleri yönündeki tercihin güçlü bir düşünsel zemin oluşturduğunu ifade etti.

1

2

3

4

6

7

5