1973’ten Geleceğe Mimarlık

Publisher: Yapı

Page: 126

Release Date: 01.03.2015


Son 10-15 yılı dışarıda bırakırsak bir mimarlık gündemi var mıydı, emin değilim. Bu yaşımın getirdiği yanılgı da olabilir. Bugünden geriye dönük söyleyebilirim ki gerek yayın gerekse de yapı teknolojisine dönük kıt olanaklar, gündemin bugünlerdeki gibi belirlenmesini engelliyordu. YAPI Dergisi gibi mecraların zamanı içerisindeki önemi bu gibi kısır ortamda daha fazla öne çıkıyor. 80'lerin ikinci yarısında kurumsallaşmaların ve ticaret formatının değişmesi, palazlanması mimarlık-özel sektör ilişkisini yoğun olarak oluşturmaya başladı. Gene 1983 yılının turizm teşvik yasaları ile hem turizm mimarlığının hem de buna bağlı coğrafyanın hasara uğramasını yaşamaya başladık. Perakende sektör ve gene görece kentli nüfus talepleri ile iç mekân mimarisi yoğunluk kazanmaya başladı. Ve elbette ithal malzeme girdileri ve buna ayak uydurmaya çalışan yerli malzeme teknolojisi. Yarışmaları bir kenara bırakırsak -ki bence bugün bunu da tartışabiliriz- özellikle 70 ve 80'lerde içerisinde kamunun tip proje üretmesi ve sahibinden ihtiyaçtan oluşan yapı stoğu aslında olası mekân kalitemizi de onarılamaz şekilde belirledi.