2014 – XIV. ULUSAL MİMARLIK ÖDÜLLERİ

Publisher: Mimarlık

Page: 42-43

Release Date: 01.05.2014YAPI DALI BAŞARI ÖDÜLÜ NoXX APARTMANI'NA

"İçinde konumlandığı çevreyle ilişkisi bağlamında yüzyıl başı yapı karakterine göndermede bulunması, alışılagelmiş apartman tipolojisi karşısında malzeme seçimi ve strüktürel elemanlar ile sergilediği yalın tavrı ve oluşturduğu temsil değerleri nedeniyle..."

Cihangir semtinin dar ve çıkmaz sokaklarından birinde yer alan yapı, bulunduğu konumda konvansiyonel yöntemlerle betonarme inşaat yapmanın güçlüğü ve inşaatın kısa sürede tamamlanma zorunluluğu gibi nedenlerle, bölgenin nadir kalan yüzyıl başı yapı karakterine de bir atıf niteliğinde çelik strüktürle inşa edilmiştir. Yapının toprak altında kalan kısmı betonarmeden, diğer katları ise çelik konstrüksiyon katmanlar halinde kurulmuştur. Çelik strüktürle kompozit fonnatta tasarlanan konstrüksiyon, sıva, boya veya kaplama malzemesi kullanılmayarak hem içeriden hem de dışarıdan okunur kılınmıştır. Bir cephesinden yanındaki binaya yapışık olan apartmanın mevzuat gereği sağır duvar olarak inşa edilen ikinci cephesi tamamen çelik konstrüksiyon üzerine (arasında izolasyon malzemeleri bulunan) çift cidar tuğla yanak duvar olarak kurgulanmıştır. Cephede yer yer taşma yapacak şekilde tasarlanan, özel imalatla üretilen ve doğal bir doku yaratarak döşenen tuğlalar, günün değişik saatlerinde yarattığı farklı ıızunluklardaki çizgisel gölgelerle yüzeyde yeknesaklığı önleyen unsurlar olmuştur. Bu çıkmalar aynı zamanda kuşlar tarafından tünek alanı olarak da kullanılmaya başlanmıştır. Bölgedeki yaşam tarzına ve ihtiyaçlarına uygun olarak, ikisi çatı dubleksi, biri bahçe dubleksi olmak üzere, büyüklükleri 60-70 m2 arasında değişen yedi stüdyo daireden oluşmaktadır.