Cem Sorguç Hafele Gateway’de…

Publisher: Hafele Gateway

Link: Tıklayınız

Release Date: 27.11.2015

Hafele Gateway'in bu ay Mimar Cem Sorguç ile gerçekleştirdiği söyleşide, CM Mimarlık ofisinin iç mekan, dekor ve stant tasarımlarıyla başlayan kuruluşundan bugüne kadar geçen süreç üzerine konuşuldu. Seri üretim odaklı dünyada mimari detayların, hem tasarım sürecindeki hem de mimarlık tarihindeki yeri bağlamında ele alındığı söyleşide; detayın binayı olgunlaştırdığını belirten Sorguç, detaya ne kadar hakim olunursa binanın zaaflarının da o denli iyi çözülebileceğinin altını çiziyor.