Göktürk 118

Publisher: Yapı

Page: 148-151

Release Date: 01.04.2015


Eyüp Göktürk'te imar durum farkları içeren ve bir köşe oluşturan komşu iki parselde iki ayrı blok olarak tasarlandı. 12,50 metre ve 15,50 metre yükseklik farkları içeren yapılan gabari önceliğinde bir arada tutmaya çalıştık. Yapının cadde cephesiyle baktığı Çamlık Caddesi'nde son 10 yıl içerisinde oluşan yapı stoku ve cephe çeşitlemesinin caddede oluşan kentsel ara-yüz dahilinde bir "pattern" (örüntü) oluşturmasına ama dalga geçer bir ayrıksılıkta da olmamasına çabaladık. Kütle oluşumu, aslında üçüncü boyutta dörtgen prizması olarak algılanan iki formun birbiriyle buluşturulması üzerine kurulu.