Göktürk U4

Publisher: Yapı

Page: 118-121

Release Date: 01.11.2014


Projenin tasarımında eğimli arazi yapısı, çok dar ve biçimsiz formdaki arsa parseli ile metrekare konusunda hassaslık gösteren işverenin beklentileri sürecin bağlayıcı unsurları olarak ön plandaydı. Yapının yerleşim kurgusu giriş kotunda yer alan 4 ticaret alanı, onun üzerine yerleştirilmiş 7 bağımsız apartman dairesi ve otopark olarak kullanılan bodrum katından oluştu. Yapısal form ise geometrik açıdan "dik yamuk" olarak adlandırılabilecek eğimli arazinin, biri dik, öteki açılı iki uzun kenarına yaslanacak şekilde açıyla birbirinin üzerine yerleştirilmiş biri düzgün öteki bina köşesini oluşturan ve parsel konturundan taşman dar açılı bozuk bir başka prizmanın iç içe geçmesinden oluştu. Böylelikle parselden ve konturlardan gelen izler kütlesel forma taşınmış oldu. Binaya yan taraftan kotun yüksek olduğu yerden hafif bir rampayla girilirken, altındaki meyilden kaynaklanan kot farkından yararlanılarak da otoparka erişim sağlandı.