Kentsel dönüşümü dönüştürme sarmalı

Publisher: Gayrimenkul Network

Page: 46-47

Release Date: 01.12.2014
Kentsel dönüşümün zamansal bir projeksiyon, sürdürülebilirlik, geniş zamana yayılan ekonomi, demokratik içerik, mekânsal ve kentsel kalite kaygıları ile ele alınması gerektiğine dikkat çeken Cem Sorguç, "Aksi halde 20 yıl sonra dönüşümün dönüşümünden bahsedegelecegimiz aşikar' diyor.