Mimari açıdan 2013… Öne çıkanlar, farklılıklar…

Publisher: Konsept Projeler

Page: 48-49

Release Date: 01.02.2014


''Bu ülke ve öngörü, bence aynı cümlede geçemeyecek kadar birbirine uzak kelimeler Buna bağlı olarak uğraşa dayalı kişisel temenniler de bütüne dair mesnetsizliğinden dolayı benzer şekilde hep belirsizlik içeriyor.

2013 için...

Şüphesiz kentsel meseleler, kamusal alanlar, ortak alanlar, dönüşüm ve kentsel projeler 2013 yılıntn öne çıkan, hatta birçok meseleye fark alan konularıydı. Şehirlinin, kent kullanıcısının, paylaşımcısının yaşadığı, hakkı olan mekânlar için bir ayma halinin miladı olarak da tarihteki yerini aldı.

Mimari bu yılki kadar hiç konuşulmamış.Aralık ayının ikinci yansını düşünürsek, hukuksal düzlemde de hiç bu kadar gündem teşkil etmemişti. Demek ki şehir, mimari, hukuk, insan, hak, tasarım birbirinden uzaklaşamayacak olgular. Bu ülke birbiriyle hemhal olan durumlar nedeniyle 2013 yılı kadar yoğun, gergin ve umut verici -demeye çalışıyorum- bir zaman aralığı yaşamadı.

2014 'e dair..

2014 kolay bir yıl gibi görünmüyor. Umanın yanılırım... Yerel seçimler vc akabindeki diğer siyasi değişimlerin arifesi, malum. Politik, ekonomik ve dolayısıyla mimari olarak bizleri ne sürprizler bekliyor, göreccgiz. Bu ülke ve öngörü, bence aynı cümlede geçemeyecek kadar birbirine uzak kelimeler. Buna bağlı olarak uğraşa dayalı kişisel temenniler de bütüne dair mesnetsizliğinden dolayı benzer şekilde hep belirsizlik içeriyor. Dolayısıyla 2014'de vazgeçeceğim unsurlar sorusuna yanıt olarak olsa olsa sigarayı bırakmak, diyebilirim.