Mimarlık ve … Müzik

Publisher: İSMD

Link: Tıklayınız

Release Date: 11.01.2016

İstanbul SMD'nin düzenlediği "Mimarlık ve ... " adı altındaki paneller dizisinin ilki 11 Ocak 2016'da Salt Galata'da "Mimarlık ve ... Müzik" başlığıyla gerçekleşti. Mimarlığın farklı disiplinlerle ilişkisinin tartışılacağı oturumlarda, konukların çağdaş mimarlık ve kent hayatı üzerine kişisel deneyimleri ve gözlemlerinin izleyicilerle paylaşılması hedefleniyor.

Moderatörlüğünü Cem Sorguç'un yaptığı panelin konukları Baba Zula grubunun kurucularından Murat Ertel, Bulutsuzluk Özlemi grubunun kurucularından Nejat Yavaşoğulları ve Nekropsi grubunun kurucularından Cevdet Erek'ti.