Sokak dokusuna karışan

Publisher: XXI

Page: 44-50

Release Date: 01.12.2014CM Mimarlık'ın tasarladığı Göktürk 118 projesinde apartman ve site tipolojisinin nasıl bir araya getirileceği yorumlanmış. Sokak dokusunun karakterinden enerjisini alan projeyi, Cem Sorguç ile konuştuk.