ABH Yönetim Binası

Proje Metni: Tıklayınız

Durum: Tasarım

Tip: Ofis

Ekip: Cem Sorguç, Zehra Hande Gönüllü, Tolga Yağlı, Deniz Gezgin

İşveren: Anadolu Birlik Holding

İnşaat Alanı: 28.510 M²

Yer: Konya

Yıl: 2015


Anadolu Birlik Yönetim Binası 2 veya daha fazla uygulama evresini tasarımda barındırmaktadır. Tüm binanın yapılabilirliğinde veya etaplaşmasında bütünsel bir farklılık olmamasına çalışılmıştır. Bina kısmi uygulamalar sonucu tamamlandığında evre izlerini kaybedecektir.

Kurumun yapısal niteliği nedeniyle kat bazında veya blok bazında bir arada çalışması yanı sıra parçalı kullanıma da uygundur. Şirket grupları blok dahilinde paylaşabileceği gibi kat olarak da konuşlanabilir. Tüm yapının içerisinde kesintisiz ve ana güvenlik temelinde bir akış söz konusudur. Öne çıkarılan sirkülasyon dinamik bir işleyiş sağlar.

Tüm komplekse tek bir güvenli noktadan girilip çıkılabileceği gibi şayet istenirse bu giriş-çıkışlar yaklaşıma, kullanıma bağlı 2 ila 4 noktaya kadar arttırılabilir. Ofis yapı grubunu zemin katta yüksek bir şeffaf artikülasyon bir araya getirmektedir.

Peyzaj ve insan ölçeğinde yapı ile ilişki kuran ve görsel bir geçişkenlik yaratan bu baza dahilinde çekirdeklerden ulaşılan bir ortak kullanım alanı yapıyı doğu yönünde sarar. Söz konusu platform kat bahçeleri ve dışarıdan gelenler/ misafirler için toplantı mahallerini, kafeleri barındırmaktadır. Çalışanlar için de mola ve/veya mobil çalışma imkanı sağlar. Platform ile ofisler tüm mekan bütünlüğü içerisinde birbirini görür, besler, tamamlar.

Yapının batı ve otoyola bakan cephesi olumsuz mevsimsel güneş dik açılarını ve belli bir perspektife kadar şehir zafiyetlerini bertaraf etme kaygısı ile kısmen solid bir kurgu ile tasarlanmıştır. Birinci ve ikinci evrenin birbiri ile ilişkilendiği Kuzey Batı köşesi radyal Üniversite Kampus merkezinin ışınsal devamında şeffaf hale getirilmiş ve görsel devamlılık kollanmıştır. Benzer şekilde bu kampüse atıf ve vaziyet planı ölçeğinde ilişki kurma kaygısı ile amorf bir kanopi kurulmuştur.