BGM Suadiye

Proje Metni: Tıklayınız

Durum: Tamamlandı

Tip: KonutTicariOfis

Ekip: Cem Sorguç, Sezin Ergene, Özlem Yılmaz, Deniz Gezgin

İşveren: BGM Yatırım

Yapım Türü: Betonarme + Çelik

Arsa Alanı: 1.708 M²

İnşaat Alanı: 4.784 M²

Yer: Suadiye / İstanbul

Yıl: 2015 - 2018

Fotoğraflar: Cemal Emden
Yapı Kadıköy Bağdat Caddesi muhitinde yer alıp kentsel dönüşüm kapsamında değerlendirilmekle birlikte arsa mevcudunda evvelinde bir yapı barındırmamaktadır.

Doğusunda yer alan Mücahit Sokak bir çıkmaz olup güneyde yer alan Bağdat Caddesi ile yapı arsasını bir köşe parsel haline getirmektedir. İmar şartları dahilinde iki blok kurulabilen yapının Cadde tarafı ile Kuzey/arka tarafı arasında gabari farkı vardır. Bağdat Caddesi’nin zemin ve bir üst kat ticari kullanım karakteri nedeniyle ilgili yapının Cadde tarafı bloğu zemin ve üç katı ile birlikte perakende/ofis ticari işlevi dahilinde değerlendirilmiş arkada kalan blok ise gene Cadde ulaşımının avantajı nedeniyle zemin ilişkisinde ticaret, 10 normal katı ise konut işlevi dahilinde değerlendirilmiştir.

Her iki blok toprak altında tek bir yapı ile ilişkilendirilmiş ve bu kısımda otopark, depo, teknik, sığınak hacimleri teşkil edilmiştir. Konut bloğunun belli bir yükseklikten sonra manzaraya açılması ve yön avantajı nedeniyle salon gibi yaşam mahalleri güney/Cadde tarafında kurgulanmıştır. Kadıköy ve çevresinin yıllardır içinde bulunduğu “kentsel dönüşüm” formatı ve estetiği dışında durmaya gayret eden yapı kütlesel etkisini öne çıkarmaya çalışarak ışık/gölge dinamiği ile kurgusunu oluşturmaya çalışmıştır.

Net mekansal kurgu ve malzeme kararları ile geometrik ve malzemeye dair frapanlıklardan uzak durmaya çalışılmıştır.