Devrim Erbil Müzesi

Proje Metni: Tıklayınız

Durum: Projelendiriliyor

Tip: KültürelYarışma

Ödüller, Adaylıklar: Davetli yarışma kazananı

Ekip: CM Mimarlık

Yer: Hasköy, İstanbul

Yıl: 2018 - ...

Piripaşa Mahallesi, Kumbarahane caddesi, 2953 no’lu adada 3-4 parselleri kapsayan proje alanındaki 2. derece tescilli yapı, muhdes katı kaldırılarak bir restorasyon projesi kapsamında yeni yapılacak müze yapısı ile entegre edilecektir.

1-PLANLAMA

Bitişik nizam yapılaşma itibariyle proje alanında sağır kalan hat boyunca çekirdek, asansör ve servis elemanları yerleştirilmiştir. Böylece sağır alanda birleştirilen bu işlevlerden arda kalan alan kesintisiz olarak sergileme imkanına elverişli hale getirilmiştir.

Sirkülasyon hacmini bitişik-nizam imar koşullu komşu duvarına yaslamamızın pragmatik birkaç sebebi daha var: Böylece katları a-tipik, farklı yüksekliklerde ve boşluklarda kurarak taşıyıcı sistemi söz konusu çekirdek yapısının taşıyıcı sistemi ile daha rahatlatıyoruz. Mecburen yükselmesi, yapı sınırını aşması gereken çekirdek hacmini çatı en yüksek kotu içerisinde kaybedebiliyoruz. Yangın çıkışına arka sokak bağlantısı verebiliyor ve gene bu sokaktan depo ulaşım bağlantısı verebiliyoruz. Giriş – çekirdek ulaşımını kolaylaştırıyor, görünür kılıyor ve giriş aksında mekânsal akışkanlığı sağlayabiliyoruz.

Kumbarahane Caddesi’nde mevcut yapının yanından alınan giriş geriye çekilerek tanımlanır ve yapının çevresindeki dar kaldırımın etki alanı arttılır.

Bu içerlek giriş yapı kullanım dışı olduğunda kentsel bir gedik olmaması için benzer cephe malzemesi yukarıdaki yuvadan inerek bu nişi kapatır. Sergileme alanlarında kesintisiz boşluk için büyük bir açıklık kaset döşemeyle kolonsuz geçilmiştir. 

2-KESİT-GABARİ

Projede etütler her mekanın yüksekliğini optimum düzeyde tutmak üzerine yapılmıştır. Buna göre girişin üzeri galeri ile yükseltilmiş, bu galeri diğer katlarda sekerek devam ettirilmiş, kaset döşemeyle kalınlaşan döşeme kesiti katlar arasında kademe yaparak yedirilmiş ve çatıda %45 eğim hakkının getirisi olan yükseklik projeye işlenmiştir. Bu sayede zemin + 3 kat, bodrum katı ve çatı terası ile gabari sınırı aşılmadan ve yüksek mekanlarla kendi içinde geçişken bir yapı oluşturulmuştur.

Sergileme mekanlarında direkt ışık yerine doğal ışığın kontrollü olarak yapıya sızması için oluşturulan kesitte çatıdan alınan kuzey ışığına ek olarak gene çatı çeperlerinden alınan ışık yansıma duvarlarıyla katlara dağıtılmıştır. 

3-CEPHE-ÇATI

Korunacak yapıya kabul gören restorasyon yaklaşımı itibariyle eklenen yeni yapı bu yapının etrafında bir nefesle bağlantı oluşturur. Devrim Erbil’in eserlerinde kimlik bulan kuş soyutlamaları negatif ve pozitif uygulamalarıyla tek malzeme üzerine yerleştirilir. Çatıda kuzey ışığını alan ve %45 eğimle kendini bulan pik kendiliğinden bir kuş motifiyle sonlanır.

SONUÇ:

Doğal ışık, mekan algısı ve yükseklikleri, sokak bağlantıları ve Haliç vistası göz önünde bulundurularak mümkün olduğunca geçişken ve kendi içinde akışkan bir proje oluşturma çabası süreç boyunca ilk kaygı olmuştur.

Bu akışkanlığı alternatif fonksiyonlara elverişli planlama önceliği izlemiş ve Devrim Erbil’in sanat kimliğini yapıdan kopuk olmayacak şekilde gömlekleme kaygısı bir arada yürütülmüştür.