GKT 130.10

Proje Metni: Tıklayınız

Durum: Tamamlandı

Tip: Konut

Ekip: Cem Sorguç, Tolga Yağlı, Sezin Ergene, Amina Rezoug, Deniz Gezgin

İşveren: Akro A.Ş. / Uçar A.Ş.

Yıl: 2013 - 2015

Fotoğraflar: Cemal Emden130-10 projesinin yer aldığı düzensiz parselin bozuk geometrisi ve iki ana cephe verdiği,  alt ve üst kotlar arası %45 eğimi, projenin kesit ve plan organizasyonunu yeterince zorlayan bir veri, şart olarak önümüzdeydi. Bunlara ilaveten kullanılabilir alan metrekaresinin kayba uğramaması talebi, bulunduğu yerin, komşu yapıların olası yapı ile ilişkisinin sorunlu oluşu eklenince problematik olan altlık iyice karmaşık hale geldi. Alt sokak (Demet Sokak) üzerinden gelen bir yapı dizisi söz konusu proje ile sonlanacak ama tanımsız bir sokak girintisi ile açısını değiştirip devam edecekti. Bölgenin, aslında birçok yerde de aşina olduğumuz, düzensiz ve zaman içerisinde parçalanmalar ile oluşan parsel formunun üçüncü boyutta içinde bulunacağı iki ayrı sokak ile de ilişkilenmesi gerekiyordu.

Kot aldığı üst yoldan dolayı alt yol üzerinde açığa çıkan bodrumlardan 2 kat iskan edilememesi ve malum yapının zemine oturması için fiziki olarak yapılması gereği bu kotların hem zemin girişli otoparka çevirme avantajına dönüştü.

Alt sokakta komşu ile bitişen kısım sokak devamını devam ettirmek kaygısıyla hem yüz olarak kütleselleşti ve malzemesini değiştirdi.

Üst sokak (Pınar Sokak)  yapı yüksekliğinin diğer taraftan gelen cephe yüksekliği ile ilişkilenmesi gerekiyordu. Bu yapının parçalı cephe kurgusu ile çözülmesine neden oldu. Kot farkından dolayı ismi sokak ama gidişi olmayan Benek Sokak ile dar cephesini oluşturan yapı kütle dönüşünü bu kısımda sağladı.

Kütlesel olarak çevre yapılardan ayrışarak herhangi bir cephe çıkması, eki, profili kullanılmadan hem yüz bir cephe kurgusu ile içeri çekmeler, pencereler, balkonlar parselin düzensiz iki boyutlu geometrisinin üçüncü boyuttaki kalıbından eksiltilerek ortaya konmaya çalışıldı.