GKT U4

Proje Metni: Tıklayınız

Durum: Tamamlandı

Tip: Konut

Ödüller, Adaylıklar: Arkiv Mimarlık Seçkileri 2012

Ekip: Cem Sorguç, Tolga Yağlı, Özlem Yılmaz, Deniz Gezgin, Yıldız Arıcan

İşveren: Uçar Gayrimenkul

Arsa Alanı: 375 M²

İnşaat Alanı: 1.813 M²

Yer: Göktürk / İstanbul

Yıl: 2011 - 2012

Fotoğraflar: Cemal EmdenGöktürk bölgesindeki diğer projelerimizde olduğu gibi bu apartman projesinin tasarımında da meyilli arazi yapısı, çok dar ve biçimsiz formdaki arsa parseli ile metrekare konusunda hassaslık gösteren işverenin beklentileri sürecin bağlayıcı unsurları olarak ön plandaydı.

Yapının yerleşim kurgusu giriş kotunda yer alan 4 ticaret alanı, onun üzerine yerleştirilmiş 7 bağımsız apartman dairesi ve otopark olarak kullanılan bodrum katından oluştu.

Yapısal form ise geometrik açıdan “dik yamuk” olarak adlandırılabilecek eğimli arazinin, biri dik, diğeri açılı iki uzun kenarına yaslanacak şekilde açıyla birbirinin üzerine yerleştirilmiş biri düzgün diğeri bina köşesini teşkil eden ve parsel konturundan taşınan dar açılı bozuk bir diğer prizmanın iç içe geçmesinden oluştu. Böylelikle parselden ve konturlardan gelen izler kütlesel forma taşınmış oldu.

Binaya yan taraftan kotun yüksek olduğu yerden hafif bir rampayla girilirken, altındaki meyilden yararlanılarak otoparka giriş verildi.