İz Evler

Proje Metni: Tıklayınız

Durum: Tamamlandı

Tip: Konut

Ekip: Cem Sorguç, Çağrı Küçükay, Barış Kıldiş, Tolga Yağlı

İşveren: Akro Yapı

Arsa Alanı: 1599 M²

İnşaat Alanı: 7990 M²

Yıl: 2009 - 2010

Fotoğraflar: Cemal Emden


İstanbul’un yeni gelişmekte olan Göktürk bölgesinde yer alan konut projesi, 1599 m2’lik bir parsel üzerinde yükselen iki dikdörtgen bloktan oluştu.  Göktürk bölgesinin genel niteliklerinden biri olan eğimli topoğrafya ve biçimsiz bir forma sahip olan arsa parseli bu projede de tasarımı zorlayan ve yönünü belirleyen en önemli kriterlerden biriydi.

Arsanın biçimsiz formuna çözüm olarak, yapı kütleleri hem planda, hem de ön cephede kademeli bir şekilde yerleştirildi. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olarak biçimlenen konut tipolojisi için gerekli olan metrekare çeşitliliğinin sağlanmasına da yardımcı olan bu kademelenmenin ön cepheye kattığı hareket ahşap kaplamalarla vurgulandı. Böylelikle yapı, birbirinden tamamen bağımsız olarak çalışan yan yana sıralanmış binalar dizisi olarak kurgulandı. Topoğrafyanın eğimi, girişin arka taraftan verilerek, dolaşımın tek bir lineer hat üzerinden sağlanmasını kolaylaştırdı. Daire yaşam alanlarının tümünün manzara yönlendirmesi orman arazisine doğru yapılırken, sözü edilen lineer çekirdek girişleri ve çekirdekler yapının arka tarafında bırakıldı.

Yapı blokları, arazinin eğimli yapısı nedeniyle yüksekliği sürekli değişen, renk ve malzeme değişikliği ile üst katlardan koparılan bir baza üzerine oturtuldu. İki yapı kütlesinin arazinin genişleyen bölümünde birbirine sanki dokunacak gibi yaklaştırılması, gün ışığının ve rüzgarın geçişini sağlayan bir kanyon etkisi oluşturdu.  Bu birleşim bölümünün üstünün gökyüzünü görecek şekilde açık tutulması ise gün ışığının alt katlardaki sosyal mekanlara kadar ulaşmasını sağladı. Arazinin geniş bölümüne oturan yapı bloğunun, arsanın biçimsizliği nedeniyle oluşan keskin köşeleri dairesel formla yumuşatılarak balkon fonksiyonu ile değerlendirildi.