Mardin Artuklu Atatürk Ortaokulu

Proje Metni: Tıklayınız

Durum: Projelendiriliyor

Tip: Eğitim

İşveren: MEB

Arsa Alanı: 1.008 M²

İnşaat Alanı: 2.350 M²

Yer: Mardin

Yıl: 2020
Konu projeye dair yer Mardin merkez ilçe kabul edilen şehrin tarihi çekirdeğinde yer alan Artuklu’dadır. Mevcutta Mardin Atatürk Ortaokulu ismiyle faaliyet gösteren okul gerek strüktürel gerekse de işlevsel olarak zaaflar içermektedir. Organik bir dokuya sahip Mardin bir yamaç yerleşkesi olarak dar platonun üzerinde güneye yönlenen ve eğilen bir topografyadadır.

Alanın kısıtlı ve eğimli yapısı, eski kent çarşı caddesi ile ilişkilenmesi, komşu yapıları ve Mardin eski dokusunun içinde bulunması mimari tasarımın belirleyici, yönlendirici etkenleriydi. Bir okul tipolojisinden yola çıkmayarak var olna kısıtları dahilinde barındıracağı eğitim yapısı işlevini nasıl sağlayabilir kabulüyle a-tipik bir kurguya meylettik. Sınıfları ve avluyu mevcut okulun tam tersi bir kurgu ile ova tarafına çevirdik ve iklimsel önlemler ile eğitimin yoğun yaşadığı kış mevsiminin kara iklimi şartlarını da avantaja çevirmek istedik. Çarşı cadde tarafına okulun ana bağlantısını vermek harici herhangi bir direkt ilişkilenme kurmadık. Bu cenahta içeride şeffaf ve havalanabilir dışarıda delikli masif olmak üzere arası dış hava koşullarını kullanan çift cidar bir cephe kurguladık. Okulun anaokulu girişi müstakil olarak batısındaki sokaktan verildi. Benzer şekilde doğusunda 15.yy’a ait Şeyh Çabuk Camii ile arasında kalan sokaktan da çok amaçlı salon kullanımını şehrinde harici kullanabilmesi için tali ve müstakil bir başka giriş oluşturduk.

Mardin yapı Işık, gölge, dolaylı hava delikleri, geçitleri, masif etki ile açık kapalı mekan dengeleri, eksiltme ve teraslamalar ile yere ait olan geometrik yapısal kuvveti kültürel çok katmanlılığının da bir tezahürü şeklinde olup yapı tektoniğini de doğrudan etkiledi. Tasarımın yabancılaşmadan bugüne dair bir ilişme ile zamanın içerisinde yer bulmasını tahayyül ettik.