Niğde Üniversitesi TBTF

Proje Metni: Tıklayınız

Durum: Tasarım

Tip: EğitimYarışma

Ödüller, Adaylıklar: TMMOB 2014 Ulusal Mimarlık Ödülleri Adayı

Ekip: Cem Sorguç, Tolga Yağlı, Sezin Ergene, Amina Rezoug, Gizem Candemir, Deniz Gezgin

İşveren: Niğde Üniversitesi

Yer: Niğde

Yıl: 2011Niğde Üniversitesi yerleşkesi Niğde- Bor yolu üzerinde ve Niğde Merkez’in güneybatısındadır. Yapı parseli, kuzeyinden geçen kampus iç araç yolunun güneyinde olup genel kampus yerleşkesinin kuzey doğusunda yer almaktadır.

Yapı verilen 80m./50m.inşaat oturum alanı dahilinde tasarlanmıştır. 4 katlı yapının kat yükseklikleri brüt 4.50m. olmakla birlikte ışıklık vs. yükseltileri ile gabari 20.50 m. de sonlanmaktadır. Giriş katı kotu olan ±0.00 verilen arazi kotlarında 1199,424 kotuna bağlanmıştır.

Binaya batı yönünden ana giriş olacak şekilde girilmektedir. Bunun dışında doğu tarafından servis, tedarik, sevkiyat vs. giriş-çıkışı verilmiştir. Kafeterya mutfağı, muhtelif mekanik mekan ulaşımları, depolar ve yük asansörü de bu noktaya bağlı konuşlanmıştır. Giriş kotunda ana giriş ile birlikte kuzey-batı ve güney-doğuya açılacak şekilde, bina kütlesinden eksiltilen, yarık avlular oluşturulmuş ve bu avlular sayesinde bina içlerine doğal ışık alma imkânı tanınmıştır. İki kat boyunca açılan bu yarık avlular 3. ve 4. katlarda iç ışık mekânları haline düşey eksiltmeler ile tamamlanmaktadır. Bu eksiltmeler ile ışığın ve havanın düşeyden yataya sürekliliği mekân içerisine taşınmıştır. Giriş kotta ve güneyde  yer alan fakülte kafeteryası güney avlusuna açılabilme imkanı vermekte ve binanın güneyinden geçen 7m. lik yaya yolundan ulaşım da sağlayabilmektedir.

3. ve 4. katlar bir davranan bir kütle yapısı ile alt kütle yapısının üzerinde 4 derece saat yönü tersi (güney istikameti) dönüktür. Monumental etkiyi parçalamaya dönük bu iki kat ışık bacaları ve daha çok öğretim ve yan fonksiyonlarını barındırmasıyla da farklılaşmaktadır.

Genel strüktür betonarme olarak düşünülmüş ve strüktürel aks sistemi 6.00X12.00m. ile konsol hafifletmelerine ve cepheye bağlı noktalarda 6.00X6.00m. kurulmuştur.

Cephe ritmik kurulmuş ve cam doğramaları ritm oluşturan bu cephe elemanlarının arkasına yerleştirilmiştir. Cephe elemanları tek ölçü ve imalat montajı avantajı ve seri imalat düşünülerek kurgulanmıştır. Cephe elemanları bölge taşı olan andezit ile bitirilmiştir. Bu ikinci cidarın yarattığı ışık ve gölge etkisi, kütleyi hafifletmesi ve iklimsel tampon özelliği de sağlaması düşünülmüştür.