Tekfen Zeytinburnu

Proje Metni: Tıklayınız

Durum: Tasarım

Tip: KonutTicariYarışma

Ekip: CM Mimarlık

İşveren: Tekfen Emlak Geliştirme

Yapım Türü: Betonarme

Arsa Alanı: 13.700 M²

İnşaat Alanı: 62.310 M²

Yer: Zeytinburnu / İstanbul

Yıl: 2016


İstanbul/Zeytinburnu ilçesi Maltepe Mahallesi mevkiinde bulunan proje alanı yakın zamana kadar yoğun olmakla birlikte bugün halen kısmi sanayi lejantını muhafaza etmektedir. Şehrin gelişimi ve yeni yönlenmeleri diğer bölgelerle ilişkileri neticesi önümüzdeki yıllar içerisinde bölge konut, alışveriş ve yeme içmeye dayalı ticaret, ofis, konaklama fonksiyonlarına evrileceği izlerini taşımaktadır. Gerek merkeze yakın olması gerekse de yeni ulaşım senaryoları dahilinde şehrin kuzey ve doğu istikametlerindeki gelişimi düşünülünce bir buffer-zone (tampon bölge) olması olasılığını taşımaktadır. Bu kritikler dahilindeki bölgenin kullanıcı profili de belirlenmektedir. Bugün konut yaşamı ortak alan kullanımları ve fragmanlardan oluşan parçalı aksiyonların dahil olması ile mekânsal kurgusunu da değiştirmektedir. Öneri proje bu gibi kullanım değişikliklerini ve/veya öngörülerini sağlayacak biçimde kurgulanmaya çalışılmıştır.

Kurgu kapalı blok tipolojinin yırtılarak kentle ilişki kurduğu içe dönük bir şemadır. Yönler ve yaya ulaşım, ticaretin konumu ve sisteme dahil olma gibi kriterler dahilinde parçalanmıştır.

Kuzey batı ve güney batı yönlerinde var olan trafik ve yaya yolu nedeniyle ticaret bu yüzeylerde yerleşmiştir. Dışa dönük ama konutlardan da kolaylıkla kullanılabilir olan ticaret birimleri bir kentsel köşebent oluşturur. 4 parçadan oluşan konut blokları yöne ve arazi geometrisine bağlı avluyu maksimize edecek şekilde konumlanmaktadır. Yaklaşık 2.000.m2 olan avlu kısmen çökertilmiş ve havuz, sosyal alanlar gibi fonksiyonlara doğal ışık ve peyzajdan nasiplenen alanlar açmıştır. Avlunun +39.00 kotuna Yılanlı Ayazma kotundan düz ayak girilebilmektedir. Bu aynı zamanda konut sisteminin köşeden ve toplu taşıma aksından gelişini karşılar. Otopark girişi ile konut ana girişi tabir edeceğimiz güney girişi ile bu giriş arasında lineer bir bağ vardır. Her iki kottan da nüfus edildiğinde avlunun her iki kotu da ulaşılabilirdir. Konut kütleleri baza üst kotu da olan +44.00 kotundan pilotiler ile kısmen boşluklu taşınmaktadır.

Güney kütlesi parsel çizgisine çap ve doğusunda yer alan kütleye 90 derece olacak şekilde konumlanarak gerek sistemim ana giriş-çıkışı gerekse de terk edilen yeşil alanın kullanımı, ilişkisi için güney tarafını açmaktadır. Doğu tarafında kuzey güney aksında bir aks daha vardır ve yeşil alan ile ihtimal komşu parselin dahil olması ile vaziyet planı avantajı sağlayacaktır. Bu aks aynı zamanda Yılanlı Ayazma Caddesinin bu kez +44.00 kotundan hemzemin giriş-çıkış sağlamaktadır.

Avlu kullanımı ve konutlar ile oluşan arakesitlerin ortak/esnek/yarı tanımlı açık-kapalı kullanım dahilinde arada kalan muğlak zamanların mekânsal olarak ortaya çıkmasına çalışılmıştır. Konut içi kullanımları temelde veya kısa zaman aralıklarında değişmez. Ama konut içi mekânsal kullanımların, programlarının süresi ve şehirle, yakın çevreyle, yan donatılarla ilişkisi değişebilir ve değişmektedir. Proje önerisi bu kabul üzerinden ilerletilmiştir.