CM Mimarlık çok çeşitli proje tipolojileri ve ölçekleriyle çalışır. Bunlar farklı ölçeklerde ve kullanıcı karşılığında olan konut blokları, münferit özel konutlar, büyük karma kullanımlı ticari yapılar, ofis yapıları, kamuya ait kültürel binalar, kamusal açık ve kentsel alanlar, arkeoloji ve koruma alanlarına dair ek yapılar ve müdahaleler, restorasyon, renovasyon, retrofite tabi yapılar, dönüşüm ve kentsel gelişim projelerini içerir.

Her projenin, tasarımın biricik olduğunu ve kendi kıymetini taşıdığını, sessiz kalsa da bir sözü olduğunu düşünüyor, bir yerin ait olduğu yerel koşullarında barınan potansiyelle ilgilenmeye ve bunlara yanıt vermeye çalışıyoruz.