Skip to main content

CM Hakkında

Biz mimar ve tasarımcıyız. Şehir, insanlar ve yapılarla ilgiliyiz. Farklı kültürlerden geçmişe sahip bir kollektifiz. Firmamız 2002 yılında İstanbul’da kuruldu. Türkiye içerisinde ve dünyada farklı şehirlerde proje üretti ve üretmekte.

CM Mimarlık çok çeşitli proje tipolojileri ve ölçekleriyle çalışır. Bunlar farklı ölçeklerde ve kullanıcı karşılığında olan konut blokları, münferit özel konutlar, büyük karma kullanımlı ticari yapılar, ofis yapıları, kamuya ait kültürel binalar, kamusal açık ve kentsel alanlar, arkeoloji ve koruma alanlarına dair ek yapılar ve müdahaleler, restorasyon, renovasyon, retrofite tabi yapılar, dönüşüm ve kentsel gelişim projelerini içerir.

Her projenin, tasarımın biricik olduğunu ve kendi kıymetini taşıdığını, sessiz kalsa da bir sözü olduğunu düşünüyor, bir yerin ait olduğu yerel koşullarında barınan potansiyelle ilgilenmeye ve bunlara yanıt vermeye çalışıyoruz.

Yaklaşım

Mimarinin diğer alanlar ve özellikle zamansal ve mekansal sürdürülebilirlik ile geliştiği dinamik ilişkileriyle kendimizi meşgul ettik. Kapsayıcı çalışma yöntemimiz, bu dinamikleri keşfetmek ve tasarım süreçlerimizde etken olmalarına izin vermek.

Buna dinamik mimari ilişki diyoruz.

Bir proje sosyal, maddi ve kültürel veriler dahili diyalog içinde geliştirmelidir. Bunun yanı sıra geri bildirimin tasarım sürecine dahil olmasına, onu desteklemesine izin veren uyarlanabilirlik potansiyelini muhafaza etmek gerekir.

Dinamik sürecin yaratıcı potansiyellerini ortaya çıkarmak, birden fazla ölçeğin sisteme dahil edildiği bütüncül bir yaklaşımı varsayar.

Nasıl Çalışırız

İlk aşamada, müşterilerimizin ve gelecekteki kullanıcılarımızın fikir ve ihtiyaçlarını anlamaya ve bunlarla ilgilenmeye çalışıyoruz. Bir projenin getirdiği olasılıkları bulmak ve beslemek için bir soru cevap diyaloğuna yani etkileşime gireriz. Bu çoğu zaman alanın ve projenin içinde olduğu durumun geniş, ölçekler arası bir çalışmasından ortaya çıkar.

Neticede her proje, gelecek yaşamı öngören, kendinden daha büyük sistemlere bağlıdır ve bunun bir parçasıdır.

Müşterimiz, paydaşlarımız ve iş ortaklarımızla birlikte, olumlu değişim için bu doğal potansiyeli keşfetmeye, tanımlamaya ve geliştirmeye çalışıyoruz.